Ako pri každej téme, tak aj pri téme Covid-19 sa spoločnosť rozdelí na 2 tábory. V tomto prípade jeden berie situáciu veľmi vážne a prvoradá je pre neho záchrana ľudských životov a druhý situáciu zľahčuje a primárna je pre neho záchrana ekonomiky a existencie živnostníkov a podnikov.