Covid 19 - na čo ešte čakáme?!

Nove prípady naberajú exponenciálny charakter a my ešte len tendrujeme spoluprácu.

Riešenie je v outsourcingu služby do externej agentúry/call centra

Ako pri každej téme, tak aj pri téme Covid-19 sa spoločnosť rozdelí na 2 tábory. V tomto prípade jeden berie situáciu veľmi vážne a prvoradá je pre neho záchrana ľudských životov a druhý situáciu zľahčuje a primárna je pre neho záchrana ekonomiky a existencie živnostníkov a podnikov. Ešte vždy samozrejme existuje tretí tábor, ktorý to má všetko „na háku“. Covid už nie je nová téma. Stretli sme sa s ňou na jar a po prvej vlne sme mali pár mesiacov na to, aby sme sa pripravili na tú druhú. Z môjho pohľadu bude táto náročnejšia. Jarná bola kratšia a smerovala k letu. Jesenná bude dlhšia a bude smerovať k zime (nízke teploty, deň kratší ako noc apod.). Jedným z hlavných ovládacích prvkov “zvládnutia” pandémie, je rýchla identifikácia a separácia nových prípadov. Na vlastnom prípade som si vyskúšal, ako sme sa pripravili a ako to funguje.

Po mojom pozitívnom teste sme s rodinou absolvovali nasledovné:

I. Telefonát z hygieny (5 dní po mojom pozitívnom teste). 
a. získali moje základné informácie
b. spísali si príznaky
c. informovali sa o kontaktoch, s ktorými som sa stretol
d. informovali ma o podmienkach, na základe ktorých môžem ukončiť karanténu (10 dní od testu + výstupný test alebo 14 dní od testu a posledné 4 dni bez príznakov)
e. informovali ma, že mám kontaktovať svojho lekára

II. Kontaktoval som môjho lekára.
a. zahájil som karanténu
b. lékar si spísal príznaky
c. informovali ma o podmienkach, na základe ktorých môžem ukončiť karanténu (10 dní od testu a posledne 4 dni bez príznakov)

III. Kontaktovali manželku z Covid linky
a. informovali ju, že prišla do kontaktu s pozitívnou osobou (so mnou)
b. spísali si základné informácie
c. objednali ju na test
d. poučili ju o karanténe
e. informovali ju, že má kontaktovať svojho lekára

IV. Kontaktovali manželku z Covid linky kvôli staršej dcére (rovnaký postup a informácie)

V. Kontaktovali manželku z Covid linky kvôli mladšej dcére (rovnaký postup a informácie)

VI. Kontaktovali manželku z Covid linky kvôli synovi (rovnaký postup a informácie)

VII. Manželka kontaktovala detského lekára
a. zahájil karanténu detí
b. spísal si príznaky
c. objednal staršiu dcéru na test
d. informovali ich o podmienkach, na základe ktorých môžu ukončiť karanténu
(14 dní od testu a posledné 4 dni bez príznakov)

Aktuálny stav vnímam nasledovne:

I. Neskorý prvý kontakt

Kontakt zo strany hygieny po 5 dňoch je veľmi neskoro. Hygiena nemá kapacity na to, aby kontaktovala také množstvo klientov. Hovory sú zároveň jednoduché. Myslím si, že vedomosti hygienikov vieme využiť na iné úkony ako prácu agenta v call centre.

II. Informácie sú rôznorodé 

Z dôvodu, že informácie plynú z rôznych zdrojov je väčšia pravdepodobnosť, že nebudú totožné. Všetky hore uvedú procesy sa dajú zastrešiť jednou agentúrou, ktorá zabezpečí jednotnosť informácii.

Riešenie je v outsourcingu služby do externej agentúry/call centra. Bez najmenších problémov by si z touto úlohou poradili.

Otázka znie:

Na čo ešte čakáme?! Nové prípady naberajú exponenciálny charakter a my ešte len tendrujeme spoluprácu. Paradoxne riešime úzkostlivo cenu spolupráce, ale na cenu ktorú ponesieme za oneskorenie riešenia a to krach niekoľko tisíc podnikov v republike už nikto nedovidí.

Zdroje fotografií: Pixabay