MediaCall získal 3. místo v soutěži Ocenění Českých Lídrů 2023

Naše firma MediaCall zabodovala v letošním ročníku soutěže Ocenění Českých Lídrů. Ve své kategorii, kde soutěžilo 287 společností, získala skvělé 3. místo. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. Letos bylo ze všech 1 356 nominovaných firem napříč kategoriemi vybráno 106 finalistů, jejichž kumulovaný obrat činil zhruba 70 miliard korun a zaměstnávali téměř 17 000 lidí.

„Sme vďační za ocenenie, které nás motivuje pokračovať v našej ceste za excelentnosťou a inováciami v oblasti outsourcovaných služieb starostlivosti o zákazníkov. Toto ocenění posiluje moji víru, že i společnosti, které se zajímají o spokojenost zákazníků, můžu mít významný vliv na trhu. Úspech je výsledkom tvrdej práce nášho úžasného tímu a toto ocenenie naozaj patrí im,“ uvedl Juraj Harkabuzík, CEO naší společnosti MediaCall.

Kdo se mohl zapojit?

  • Společnosti, jejichž majiteli jsou čeští občané a držitelé stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
  • Podniky s ročním obratem od 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci
  • Firmy, které vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let

Jak byli vybírání účastníci?

 

Podniky, které se soutěže zúčastnily, patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v Česku. Nominace tradičně proběhla na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem soutěže. 

Index CRIBIS se počítá z devíti finančních ukazatelů spočítaných ze dvou posledních zveřejněných a po sobě jdoucích účetních výkazů. Kromě statických hodnot ukazatelů vstupuje do hodnocení také jejich meziroční změna. Kritéria pro vyhodnocení hodnot ukazatelů jsou nastavena oborově.

Výsledný stupeň indexu je ovlivněn také nefinančními kritérii, jako je například exekuce, dluh po splatnosti, nespolehlivý plátce DPH, probíhající insolvenční řízení a podobně. CRIBIS index má 10 stupňů. První čtyři stupně ukazují na stabilní až velmi stabilní ekonomickou situaci subjektu. Další tři stupně ukazují na průměrnou situaci, u posledních tří je předpokládaná vyšší až vysoká pravděpodobnost neschopnosti splácet své závazky.

Podle zakladatelky projektu a podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové všechny nominované podniky patří mezi významné zaměstnavatele a zajišťují nejen ekonomickou, ale i sociální stabilitu ČR.

Patrik Gajdoš

Patrik působí v MediaCallu jako Growth Marketing Specialist, kdy pomáhá zejména v rozvoji služby Customer Hero. Ta pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu, aby e-shopaři budovali lepší vztah se zákazníky a zároveň měli víc času pro rozvoj vlastního byznysu. 

Zdroj fotografií: oceneniceskychlidru.cz