Operační program
Zaměstnanost | MediaCall

Vzdělání našich zaměstnanců je pro nás důležité. Využíváme proto Operační program Vzdělanost Evropského sociálního fondu Evropské Unie.

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Výzva: 03_19_097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: MediaCall, s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012146

Projekt je realizován za podpory Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných a jazykového školení pro zaměstnance společnosti

Datum zahájení realizace projektu: 1.8.2020
Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31.7.2022


Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Výzva: 03_16_043 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: MediaCall, s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004856
Projekt je realizován za podpory Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti

Datum zahájení realizace projektu: 1.2.2017
Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31.1.2019

V prvním monitorovacím období neprobíhaly žádné vzdělávací aktivity. V druhém monitorovacím období proběhlo celkem 50 kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 129 zaměstnanců. Jednalo se o kurzy z aktivity Manažerské a měkké dovednosti: Základy komunikace, Základy prodejních technik, Nenásilná komunikace, Práce s negativními a vyhořelými lidmi, Komunikace v obtížných situacích, Konverzační hypnóza v obchodu, Stres a jeho odstranění a Asertivní jednání.

Aktuálně: Výše uvedený projekt zaměřený na podporu profesního vzdělávání našich zaměstnanců byl 31. 1. 2019 úspěšně ukončen. Všechny předepsané povinné indikátory byly řádně naplněny, některé i překročeny. Ze schváleného počtu 6 800 osobohodin bylo v posledním období doškoleno zbývajících 2 048, čímž byl projekt řádně vyčerpán. Realizaci projektu hodnotíme velmi pozitivně, protože díky němu jsme mohli podpořit profesní růst a vzdělávání našich zaměstnanců, a to především v oblasti měkkých dovedností, které jsou pro výkon jejich pracovní pozice stěžejní.