Jednoduše profesionální

Telemarketing

Telemarketingové služby jsou stěžejní obchodní aktivitou společnosti. Zkušenosti s aktivním telemarketingem máme od roku 2002, kdy došlo k zdvojnásobení stávajících operátorských míst a rozšíření služeb i pro komerční účely. V následujících letech jsme získali významné klienty hlavně ze segmentu bankovnictví a s mnoha z nich spolupracujeme dodnes, a to díky vzájemné důvěře a profesionálně odváděné práci.

Klademe velký důraz na dodržování etického kodexu v rámci telefonních hovorů se zákazníky a naši operátoři dbají na to, aby se zákazníkovi vždy dostalo vstřícného přijetí a aby měl zákazník z rozhovoru příjemný pocit.

Operátoři jsou organizováni v malých týmech čítajících 15 až 30 členů. Za výsledky každého týmu zodpovídá zkušený supervizor. Operátoři nepracují současně na více projektech a při změně projektu probíhá přeškolování a trénink operátorů na nový projekt, a to i v případech, kdy operátor na daném projektu již pracoval. Za výsledky celého projektu odpovídá, od jeho přípravy až do uzavření, kvalifikovaný vedoucí projektu, který komunikuje se zadavatelem, připravuje vyhodnocení a podklady, případně upravuje průběh projektu dle přání zadavatele.

Všichni vybraní kandidáti na operátora jsou u nás zařazeni na dobu tří až čtyř týdnů do speciálních přípravných týmů. Během této doby absolvují intenzivní školení základů komunikace, telemarketingu, zvládání námitek a prodejních dovedností. Při školení klademe důraz na vynikající znalost produktu, simulaci různých průběhů hovoru se zákazníky a osvojení si reakci na dotazy a námitky zákazníka.

Našim cílem je poskytovat každý den kvalitní služby pro naše klienty. Zakládáme si na dlouhodobém partnerství a jsme vždy připraveni hledat s našimi klienty další možnosti na jejich projektech.

Výhody spolupráce s námi

 • TOP3 call-centrum v ČR
 • 275 operátorských míst
 • Zaměření na akvizice
 • Služy pro ČR i SR
 • End2End řešení pro naše klienty
 • Nadstandardní přístup od přípravy kampaně až po její vyhodnocení
 • Silné SW zázemí
 • Reporting

V telemarketingu poskytujeme tyto služby

Aktivní telemarketing

 • Akvizice nových zákazníků v segmentu B2B a B2C
 • Znovuzískání – reaktivace – ztracených zákazníků
 • Up-sell, Cross-sell u stávajících zákazníků
 • Follow Up a Welcome Calls
 • Domlouvání obchodních schůzek v segmentu B2B a B2C
 • Management plateb včetně upomínkového managementu
 • Tvorba a aktualizace databází
 • Dotazování/ průzkum trhu

Pasivní telemarketing

 • Zákaznické linky nejrůznějšího zaměření (objednávkové, informační linky)
 • Telesales na response linkách
 • Technická podpora zákazníkům (Helpdesk)
 • Reklamační management
 • Fakturační a upomínkový management
 • Zpracování dat a správa zákaznických databází
 • Administrativní činnost

O kvalitě poskytovaných služeb svědčí získaný certifikát managementu kvality ISO 9001:2008 na poskytování Komplexních telemarketingových služeb v oblasti B2C a B2B komunikace.

Zabezpečení kvality kampaně

Díky propracovanému systému interních školeních a průběžnému monitoringu hovorů jsme schopni poskytovat služby ve špičkové kvalitě. Při školeních klademe důraz na vynikající znalost produktu, simulaci různých průběhů rozhovorů se zákazníkem a osvojení si reakcí na dotazy a námitky zákazníků.

Datová bezpečnost

Datová bezpečnost při předávání reportů a databází je zajištěna replikací kryptovaných databázi v rámci Lotus Notes, kryptováním elektronické pošty pomocí PGP kódů, případně jiným způsobem dle přání zadavatele. Informační systém je postaven na stabilních databázích a chráněn vůči neoprávněným přístupům propracovaným systémem přístupových práv a účinným hardwarovým firewall-em proti neoprávněným přístupům z vnější sítě. Servery jsou umístěny ve zvlášť chráněných místnostech. MediaCall, s.r.o. je dle zákona č. 101/2000 Sb. registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako zpracovatel osobních údajů pod číslem 00046799.

Profesionální technické zázemí

Propracovaný systém na podporu workflow , který je plně integrován s funkcemi telefonie, zaručí, že kontaktujeme zákazníka vždy ve sjednaný termín. Informační systém pro telemarketing umožňuje vysokou flexibilitu při úpravě kampaní a umožňuje velmi detailní a transparentní sledování projektu.